مرکز مشاوره دانشگاه خبر داد

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان مرکز مشاوره فعال کشور در سال ۱۳۹۶ انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بدلیل فعالیت های متنوع خود در حوزه بهداشت روان (ارائه خدمات روانشناختی، روان درمانی، روان سنجی، مشاوره فردی، خانوادگی، تحصیل، ازدواج و اجرای طرح های پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی) در بیست و نهمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور که در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه سال جاری به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد به عنوان مرکز مشاوره فعال کشور برگزیده شد.

این مراسم با حضور آقای دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان دکتر مغانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خانم دکتر صادقی ریاست محترم دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

2-23-2