مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه خبر داد

آغاز طرح پایش جسم و روان دانشجویان ورودی جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مرکز مشاوره و بهداشت، طرح پایش سلامت، همزمان با ثبت نام دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ در حال انجام است. در این طرح تعداد ۵۴۰ نفر از پذیرفته شدگان در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شرکت خواهند داشت که از نظر سلامت جسمی، پایش سلامت روانشناختی و ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند. گفتنی است معاینه و سنجش دهان و دندان، بینایی سنجی، تست فشار خون و قد و وزن و مشاوره روانشناختی از دیگر موارد این طرح است.

دانشجویان بعد از ثبت نام اولیه در سایت آموزش با در دست داشتن کد پیگیری سلامت جسم و روان می توانند در بازه زمانی مشخص شده به محل ثبت نام مرکزی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه نمایند.