مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه برگزار کرد:

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طب سنتی با عنوان مزاج شناسی و آشنایی با انواع طبایع و اصلاح سبک زندگی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آموزشی یک روزه طب سنتی با عنوان مزاج شناسی و آشنایی با انواع طبایع و اصلاح سبک زندگی به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و با حضور استادان، دانشجویان و کارکنان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.در این کارگاه آموزشی آقای پایان از کارشناسان طب سنتی مطالبی در خصوص آشنایی با انواع مزاج ها و طبع ها و آموزش صحیح سبک زندگی و انتخاب روشهای بهتر برای تغذیه افراد با تکیه بر روش های درمانی اسلامی و طبیعی کم عارضه ، استفاده حداکثری از طبیعت و فرآورده های طبیعی در راستای سلامت انسان مطالبی را ارائه نمودند. لازم به ذکر است این کارگاه با استقبال قابل توجه شرکت کنندگان همراه بود.