درس ریاضی ۳ از تخصصی ترین دروس رشته کارشناسی ریاضی می باشد
برای درک مفاهیم این درس ، دانشجو باید دروس ریاضی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل را گذرانده باشد.

 

2015-06-29_092444مدرس: دکتر حمیدرضا مسگرانی
مدت زمان: ۵ دقیقه

توضیحات

پیش نمایش

 

پیش نمایش : ریاضی ۳
مشاهده آنلاین پیش نمایش – ۵ دقیقه