این درس از جمله مهمترین دروس رشته های علوم پایه است

 

2016-05-08_163146مدرس: مهندس محمد حسین نیکونژاد
مدت زمان: ۲ دقیقه

توضیحات

پیش نمایش

 

پیش نمایش : فیزیک ۱
مشاهده آنلاین پیش نمایش – ۲ دقیقه