مراسم گراميداشت روز مهندس

مراسم گراميداشت روز مهندس در ششم اسفند ماه در تالار شهيد طهراني مقدم برگزار گرديد. در اين مراسم كه با همت انجمن علمي مهندسي عمران و نقشه برداري برگزار گرديد، ضمن بزرگداشت جايگاه مهندسي در كشور، برنامه‌هاي مختلف شامل پخش كليپ هاي مرتبط با موضوع مهندسي، معرفي دانشگاه براي دانشجويان جديد، اجراي موسيقي و مسابقه علمي برگزار شد. ضمنا جناب آقاي دكتر ارجمند سخنراني خود را با مضوع ارتباط دانش با صنعت و نحوه برنامه ريزي جهت استفاده صحيح در صنعت و كسب وكار ارائه نمودند. اين همايش با استقبال اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه همراه گرديد.

010

020