مراسم ورودي هاي جديد دانشكده

در اين مراسم ابتدا جناب آقاي دكتر پايگانه ضمن تبريك ايام الله دهه فجر و خوش امدگويي به دانشجويان جديد الورود نكاتي را پيرامون مسائل آموزشي دانشجويان بيان نمودند. سپس آقايان دكتر علي پوركمالي معاون محترم آموزشي دانشگاه و مهندس نيكونژاد معاون محترم فرهنگي دانشگاه نيز به بيان نكاتي چند در مورد مسائل آموزشي و فرهنگي دانشجويان پرداختند. دكتر بني مصطفي عرب معاون آموزشي و پژوهشيدانشكده نيز در اين مراسم ضمن بيان موارد آموزشي و معرفي مديران گروه موارد آموزشي مهم را براي دانشجويان بيان نمودند. در پايان هداياي به رسم يادبود به دانشجويان تقديم شد

[rev_slider mech_new]