مراسم سالگرد همکار فقید گرانقدر، جناب آقای دکتر اصغر وطنی اسکویی