مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان ورودي ۱۳۹۰ رشته هاي عمران و معماري

مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان ورودي ۱۳۹۰ رشته هاي عمران و معماري، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي با حضور اساتيد و برخي از خانواده‌هاي دانشجويان در تاريخ ۲۵/۶/۱۳۹۵ در محل تالار شهيد طهراني مقدم برگزار شد . دراین مراسم پس از خیرمقدم گویی و سخنرانی مسئولان دانشکده ها، علاوه بر تقدیر از استادان منتخب دانشجویان و دانشجویان فعال، نماهنگ هایی از خاطرات دانشجویی پخش گردید و درپایان سوگندنامه مهندسی قرائت شد.

 

1

2.