روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم انسانی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم انسانی، با حضور ریاست دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیر حوزه ریاست و کارکنان و همکاران این دانشکده در روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ برگزار گردید.

در این جلسه از زحمات سرکار خانم دکتر کاشانی ها قدرانی و جناب آقای دکتر طهماسبی پور نیز به عنوان رئیس این دانشکده منصوب شد.

photo_2019-08-19_04-02-12