مراسم تودیع و معارفه سرپرستی معاونت آموزشی

مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر ذاکری، اعضای محترم هیات علمی  و مسئولین دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین برگزار گردید. طی حکمی از سوی دکتر عظمتی ریاست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جناب  آقای دکتر عابدی مسئولیت سرپرستی معاونت آموزشی دانشکده را به عهده گرفتند.

در این مراسم جناب آقای دکتر ذاکری ریاست دانشکده از زحمات دکتر فاضلی تشکر و قدردانی نمودند

img-20190417-wa0001 img-20190417-wa0000