مراسم تقدیر از برترین های پژوهش

در دومین روز از هفته پژوهش (روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۲۴) از برترین های پژوهش دانشگاه شهید رجائی با حضور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان جناب آقای دکتر سعید سهراب پور و قائم مقام دبیر کل شورای عالی عتف (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) جناب آقای دکتر محمد ابویی، ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر حمید رضا عظمتی و معاون پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر سعید علیائی تقدیر شد. در این مراسم ابتدا نشان درجه یک پژوهش اهدا گردید. سپس اساتید و دانشجویان برتر پژوهشی مورد تقدیر قرار گرفتند و لوح تقدیر و تندیس خود را دریافت نمودند. همچنین از مجری طرح پژوهشی برتر، کتاب های برتر سال، کتاب فرهنگی سال و حامیان نشر تقدیر گردید. در بخش دیگری از این مراسم از اساتید راهنما و دانشجویان پایان نامه های برتر تقدیر شد.