مراسم بزرگداشت هفته پژوهش

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش توسط دانشکده مهندسي عمران در روز سه شنبه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ و با حضور اساتيد، اساتيد مدعو و دانشجويان تحصيلات تكميلي برگزار گرديد.

در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت هفته پزوهش با حضورمسئولین ، اساتید و دانشجویان در دانشکده مهندسی عمران برگزار شد، ابتدا رئيس دانشکده مهندسي عمران، آقای دکتر غفارپور جهرمی، در ارتباط با جايگاه پژوهش در توسعه علوم مختلف سخنان كوتاهي ايراد نمودند. در ادامه آقاي دکتر محمودرضا عبدی سخنران مدعو از دانشگاه صنعتي خواجه نصیر، در زمینه‌ی “راهکارهای تسریع فرایند امور پژوهشی” به ايراد سخنراني پرداختند. سپس دکتر موسی محمودی، دانشیاردانشکده مهندسی عمران سخنرانی خود در زمينه “دستاوردهای جدید علمی در مهندسي عمران ” را ارائه نمودند . در پايان نيز آقاي مهندس حبیب قاسمی، يكي از دانشجوی دکتراي مهندسي سازه، در زمینه انتقال تجربیات و استفاده بهینه از امکانات پژوهشی موجود سخنران پاياني مراسم فوق بودند.

در انتهاي مراسم نيز از استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آقاي دکتر موسی محمودی و همچنين اساتید پژوهشگر برتر دانشکده، آقايان دکتر موسی مظلوم و دکتر حسین رنگ آور و همچنين دانشجوی پژوهشگر برتر دانشکده آقاي محمدحسن پایان تقدیر بعمل آمد.

1