مراسم بزرگداشت هفته پژوهش

 

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده در سال ۱۳۹۵  به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از تمامی دانشجویان و همکاران جهت حشور و مشارکت در برنامه های دانشکده دعوت بعمل می اید.

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87