مراسم بزرگداشت هفته معلم

مراسم بزرگداشت هفته معلم

به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم داانشكده مهندسي عمران درنظر دارد مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم را روز دوشنبه مورخ ۱۶ ارديبهشت ماه ۹۸  برگزار نمايد. در اين مراسم دكتر موسي مظلوم  در ارتباط با “فن بيان و سخنوري” سخنراني خواهند داشت. همچنين در اين مراسم از دانشجويان برتر در حوزه آموزش تقدير و همچنين تجربه برخي دانشجو  معلمان دانشكده  ارائه خواهد شد.

civil-98-2-16