مراسم بزرگداشت هفته معلم

مراسم بزرگداشت هفته معلم

به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم داانشکده مهندسی عمران درنظر دارد مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم را روز دوشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸  برگزار نماید. در این مراسم دکتر موسی مظلوم  در ارتباط با “فن بیان و سخنوری” سخنرانی خواهند داشت. همچنین در این مراسم از دانشجویان برتر در حوزه آموزش تقدیر و همچنین تجربه برخی دانشجو  معلمان دانشکده  ارائه خواهد شد.

civil-98-2-16