مراسم بزرگداشت روز معلم

مراسم بزرگداشت روز معلم در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ با حضور هیات رئیسه دانشکده و اعضای هیات علمی در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار شد . در این جلسه صمیمی علاوه بر گزارشی که درباره فعالیت های یک سال گذسته دانشکده ارائه گردید ، اعضای محترم هیات علمی به طرح چالش ها و مسائل دانشکده و گروه های آموزشی پرداختند.