مراسم بزرگداشت روز دانشجو

مراسم بزرگداشت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي؛ در شانزدهمين روز آذر ماه، مراسم بزرگداشت روز دانشجو كه با حضور پرشور دانشجويان، مسئولين دانشگاه، وحجت الاسلام و المسلمين ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان سخنران مدعو برگزار گرديد. در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي فرد با مقايسه دوره هاي گذشته ايران و وضعيت كنوني بيان داشتند كه امروز كشورمان ايران نه تنها در منطقه بلكه در دنيا به قدرت بلامنازع سياسي تبديل شده است و با اشاره به گفتگوهاي شش قدرت دنيا يعني كشورهاي ۱+۵ با ايران، تأكيد كردند كه آنها منافع، مواضع و نگاه مشتركي دارند و شش قدرت در يك سوي ميز مذاكره است و ايران از منافع و داشته هاي خود كه حاصل توانمندي هاي جوانان كشور است دفاع و پافشاري مي كند كه همه اينها بهترين دليل و روشن ترين بيان براي نشان دادن ظرفيت، موقعيت و اقتدار بالاي سياسي امروز كشور است. همچنين ايشان با اشاره به تجربه چهار دوره نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي ابراز داشتند، در طول ادوار گذشته، بهترين شرايط را از نظر سياسي امروز داريم و كاملاً مشهود است كه همه كشورها ما را در موضع قدرت مي بينند. سپس خطاب به دانشجويان حاضر در مراسم، رشد علمي كشور را يكي از شاخصه هاي اقتدارسياسي دانسته و تأكيد نمودند با توجه به اين اقتدار كاروان علمي كشوركه به لطف خداي متعال حركت خود را آغاز كرده است مي بايست با قدرت بيشتربه اين حركت غرور آميز خود ادامه دهد. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند كه جامعه امروز نيازمند به دانش، فرهنگ، اخلاق مبتني بر علم، ارتقاء همگرايي و وحدت ملي و انسجام در بين خودمان هستيم تا بتوانيم به جايگاه برتر از گذشته دست پيدا كنيم. همچنين، در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين اكبري اقدم نماينده مسئول محترم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، ضمن تبريك اين روز به دانشجويان به بيان توصيه هاي مقام معظم رهبري در اين زمينه اشاره داشتند كه فرمودند: ” دانشجوي موفق كسي است كه ۱- خوب درس بخواند ۲- خوب تهذيب و اخلاق داشته باشد و ۳- خوب است كه به ورزش بپردازد.” در ادامه مراسم نيز، دكتر عظمتي سرپرست دانشگاه ضمن تبريك روز دانشجو به كليه دانشجويان به نقش بزرگ و سرنوشت ساز دانشگاه در جامعه اشاره نمودند و ابراز داشتند كه امروزه دانشگاه ها در جامعه نقش پيشرو دارند و تربيت نيروي انساني ماهر، آگاه به مسائل كشور و توليد علم كه باعث به حركت درآوردن چرخ صنعت در كشور مي شود را از ويژگي هاي بارز دانشگاه ها برشمردند. دكتر عظمتي در ادامه با اشاره به تاريخچه جنبش هاي دانشجويي در ايران، دانشجويان و بخصوص كسانيكه در قالب تشكل ها فعاليت مي كنند را به تأكيدات مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از سياست زدگي و دوري از دعواهاي سياسي به عنوان يك را هبرد مهم دعوت و هوشياري دانشجويان را در مواجه با آفت هايي نظير غفلت، سستي، يأس و نااميدي، ترس از قدرت غير الهي، نفاق و سياست زدگي خواستار شدند. گفتني است مراسم شانزده آذردر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از بخش هاي متنوع ديگري نيز برخوردار بود كه از آْن جمله مي توان به سخنراني تشكل هاي فعال دانشجويي( انجمن اسلامي، بسيج دانشجويي، و جامعه اسلامي دانشجويان)، اجراي تواشيح توسط گروه دانشجويان وپخش كليپ هايي متناسب با اين روز اشاره كرد در پايان اين مراسم، از دانشجويان برگزيده نمونه فرهنگي و علمي توسط مسئولين دانشگاه تقدير به عمل آمد كه اين دانشجويان از بين فعالان فرهنگي، آموزشي و ورزشي بودند.