مراسم افتخار بازنشستگی خانم صداقت

در مراسم با شکوهی، با حضور ریاست محترم دانشکده سر کار خانم دکتر کاشانیها، معاونان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی از زحمات خالصانه خانم صداقت تشکر و قدردانی گردید .

 

image