مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید رشته مهندسی عمران

مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید رشته مهندسی عمران

مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید با حضور مسئولین دانشکده، مدیر گروه آموزشی و استاد راهنما، در روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ در دانشکده  مهندسی عمران برگزار گردید. در این جلسه مسئولین دانشکده ضمن تشریح ضوابط و مقررات آیین‌نامه آموزشی تحصیل در مقطع کارشناسی، به بیان سوابق، ظرفیت‌ها و امکانات دانشکده و دانشگاه پرداختند. در نهایت جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان و مسئولان برگزار گردید.

01

index