مراسم استقبال از دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي عمران

مراسم استقبال از دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي عمران

مراسم استقبال از دانشجويان ورودي جديد با حضور مسئولين دانشكده، مدير گروه آموزشي و استاد راهنما، در روز يكشنبه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ در دانشكده  مهندسي عمران برگزار گرديد. در اين جلسه مسئولين دانشكده ضمن تشريح ضوابط و مقررات آيين‌نامه آموزشي تحصيل در مقطع كارشناسي، به بيان سوابق، ظرفيت‌ها و امكانات دانشكده و دانشگاه پرداختند. در نهايت جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجويان و مسئولان برگزار گرديد.

01

index