مراسم آغاز سال تحصيلي ۹۲-۹۱

اين مراسم در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در روز دوشنبه ۲۷/۶/۹۱ با حضور معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحيقات و فناوري برگزار گرديد.
در اين مراسم جناب آقاي دكتر مهدي نژاد نوري معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص موضوعات پژوهشي و اهميت تعامل دانشگاهها با جامعه و راهكارهاي حل مشكلات جامعه سخنراني نمودند. هم چنين در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر حق اللهي رياست محترم دانشگاه گزارشي از عملكرد دانشگاه در جهت ارتقاء كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمين فاطمي صفت مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه در خصوص علم آموزي و نقش آموزه هاي ديني مطالبي را بيان نمودند. در خاتمه نيز از تعدادي اساتيد نخبه كه در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي موفقيت هايي كسب نموده بودند و از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به جهت تلاش در ايجاد بستر مناسب در راستاي توسعه كمي و كيفي توليدات علمي دانشگاه و موفقيت هاي چشمگير پژوهشي دانشگاه همچنین به جهت خدمات ارزنده مدیریت برنامه ریزی ،سنجش و نیازسنجی آموزشی از ایشان نیز در این مراسم با حضور معاون پژوهش و فناوري وزير علوم تقدير به عمل آمد.