مدیر حوزه ریاست دانشگاه خبر داد

 برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی در شورای دانشگاه تصویب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نخستین برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی با انجام اصلاحاتی در شورای دانشگاه به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، در نشست فوق العاده شورای دانشگاه که در بعدازظهر روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار گردید، برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه طرح گردید و پس از استماع نظر اعضای شورا، با اصلاحاتی مصوب گردید.

ویراست ششم برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی با استفاده از اسناد بالادستی (۱) چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، (۲) نقشه جامع علمی کشور و (۳) سند راهبردی دانشگاه شهید رجائی توسط آقای دکتر عباس صدری و با همکاری دیگر اعضای هیات علمی تدوین گردیده است. در این برنامه، پنج راهبرد به همراه ۴۰ هدف عملیاتی در خصوص بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی  آمده است. همچنین برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی در بردارنده بیش از ۱۷۱ برنامه است که با عنایت به اصلاحات انجام شده، ویراست هفتم این برنامه در دستور کار هیات امنای دانشگاه قرار خواهد گرفت.

photo_2018-01-30_16-51-53