مدیر حوزه ریاست خبر داد

گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه، شورای مدیران دانشگاه شهید رجائی متشکل از اعضای هیات رئیسه و شورای دانشگاه، معاونان آموزشی پژوهشی و فنی دانشجویی دانشکده ها و مدیران میانی حوزه های ستادی و معاونت ها در اردوگاه شهید باهنر تشکیل گردید. در این مراسم که با قرائت قرآن مجید توسط آقای دکتر قربانی و نواخته شدن سرود پر افتخار جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید، حجت الاسلام والمسلمین فضلعلی با بیاناتی حضار را بهره مند ساختند. سپس ریاست دانشگاه به عنوان سخنران افتتاحیه در خصوص عملکرد دانشگاه و روند رو به رشد دانشگاه در حوزه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توضیحاتی ارائه کردند. پس از آن روسای دانشکده های نه گانه به ارائه گزارش عملکرد سه سال اخیر دانشکده و برنامه های پیش بینی شده برای سال آتی پرداختند.

در نشست بعدی که با عنوان نشست هم اندیشی و پانل پرسش و پاسخ بود، نمایندگانی از حوزه های مختلف به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت دانشگاه و ارتقای آن پرداختند. در انتهای جلسه نیز مباحث توسط ریاست محترم دانشگاه جمع بندی گردید که در حوزه عملکرد دانشگاه مباحثیاز جمله موارد زیر طرح شد:

 • تعداد فعالیت های فرهنگی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
 • در حوزه چاپ مقالات در نشریات تراز اول جهانی عملکرد مناسبی داشتیم و خبرهای بسیار خوبی خواهیم داشت.
 • در حوزه بودجه دانشگاه ارتقای زیادی صورت گرفته است.
 • طرح های برون دانشگاهی تقریبا در هر سال نسبت به سال پیش دو برابر شده است.
 • رتبه دانشگاه در پایگاه استنادی ISC در دو سال اخیر ۱۶ پله ارتقا یافته است.
 • تصویب برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه در شورای دانشگاه و اقدام برای رتبه بندی جهانی تایمز و کیو اس از جمله اقدامات مهم دانشگاه بوده است.
 • ارتقای وضعیت و عملکرد روابط عمومی دانشگاه قابل تقدیر است.
 • هشتمین خوابگاه دانشجویی دانشگاه در سال اخیر اضافه شد و خبرهای خوشی در حوزه رفاهی و اماکن دانشگاه به زودی اطلاع رسانی می شود.
 • توسعه و اخذ مجوز مرکز بهداشت و درمان و عملکرد مرکز مشاوره بسیار رو به رشد بوده است.
 • فعالیت های عمرانی و بهبود وضعیت فضاهای عمومی به قوت قبل ادامه می یابد.
 • کسب مقام های ملی و بین المللی در مسابقات ورزشی از جمله افتخارات دیگر دانشگاه بوده است.
 • هرم هیات علمی از ۶درصد دانشیار و استاد تمام در سال ۹۳ به بیش از ۳۳درصد در سال ۹۶ رسیده است.
 • به عنوان نخستین دانشگاه سند مصوب فرهنگی داریم.
 • کسب رتبه سوم سرآمدان علمی کشور و منتخب جشنواره بین المللی خوارزمی و … از افتخارات دیگر دانشگاه است.

پخش کلیپ های متنوع از عملکرد دانشگاه در سال ۹۶ و عملکرد روابط عمومی دانشگاه و نیز ستاد شاهد و ایثارگر و تقدیر از دکتر سلطانی مدیر دانشجویی دانشگاه از بخش های دیگر این برنامه بود.