سی و دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید رجائی

سی و دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید رجائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، سی و دومین نشست هیات امنای دانشگاه با حضور مقام عالی وزارت برگزار شد. بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه، با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و مدعوین سی و دومین نشست هیات امنا برگزار و موارد متعددی از دستورات جلسه طرح، بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

این نشست به عنوان دومین نشست هیات امنای دانشگاه شهید رجائی در سال جاری محسوب می شود و بر همین اساس با توجه به فشردگی موارد دستورجلسه، موارد متعددی پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

photo_2019-12-21_16-02-46-2 photo_2019-12-21_16-02-46 photo_2019-12-21_16-02-47 photo_2019-12-21_16-02-44-2 photo_2019-12-21_16-02-44 photo_2019-12-21_16-02-45-2 photo_2019-12-21_16-02-45