نشست معاون پژوهش و فناوری و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه با تعدادی از مدیران شهرداری منطقه 4 تهران

به منظور گسترش همکاری­های دانشگاه و شهرداری منطقه 4 تهران و به منظور استفاده از توانمندی­های اعضاء هیأت علمی رشته­های مختلف دانشگاه در راستای ارائه ایده و مشاوره، حل مسایل و رفع معضلات مختلف این منطقه از شهر تهران، جلسه­ای با تعدادی از مدیران آن شهرداری شامل ناحیه محوری، زیباسازی، فضای سبز، محیط زیست، بازیافت، و سامان­دهی مشاغل در تاریخ 24/04/98 در محل آن شهرداری برگزار گردید. در این جلسه صمیمی، مدیران مذکور به ایراد نظرات خود، معضلات آن منطقه و انتظارات خود از دانشگاه پرداخته و مقرر گردید ضمن بروز­رسانی و تمدید تفاهم­نامه فیمابین، کارگروه تخصصی متشکل از متخصصین دانشگاه و شهرداری منطقه 4 از حوزه­های محتلف به منظور بررسی نیازها و استفاده از تمامی پتانسیل­های دانشگاه در پاسخگویی و ارائه راه حل و رفع آن­ها تشکیل گردد.

shahrdari4