مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه اعلام کرد

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه بعنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، طرح پژوهشی آقای دکتر علی رحمانی هنزکی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، با عنوان تولید آب گرم از تلفات حرارتی موتور کامیون­ های مخزن شور، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از طرح های برگزیده دانشگاهی در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید. به همین مناسبت، لوح تقدیر ایشان با امضاء آقای دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی، معاون پژوهش و فناوری، در جلسه­ ای در دانشگاه، تقدیم ایشان گردید.

شایان ذکر است طرح مذکور از سوی دانشگاه در مراسم هفته پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۷، به عنوان طرح برون دانشگاهی منتخب دانشگاه به جهت تجاری­ سازی پژوهش انجام گرفته، انتخاب و به وزارت علوم معرفی شده بود.