مدیریت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مراسم شب یلدا در خوابگاه های دانشجویی برگزار گردید.

photo_2017-12-23_08-53-59 photo_2017-12-23_08-54-47 photo_2017-12-23_08-54-53 photo_2017-12-23_08-54-58 photo_2017-12-23_08-55-06