مدير گروه معارف خبر داد:

جلسه هماهنگي گروه معارف در رابطه با همايش بين‌المللي اسلام و ارزشهاي متعالي با رويكرد فرهنگي در ساعت ۹:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۲۴ فروردين در دفتر دانشكده برگزار شد. در اين جلسه بعد از اعلام قطعي بين‌المللي شدن همايش از طرف جناب آقاي دكتر خادمي بررسي و تعداد پنل ها و نيز تعداد مقالات رسيده بحث شد. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ دقيقه به پايان رسيد.

001