مجری طرح برگزیده دانشگاهی ۹۸

طبق اعلام وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، آقای دکتر قندهاری عضو هیات علمی دانشکده برق مجری برگزیده طرح “طراحی و ساخت سیستم ژنراتور دوسو تغذیه توربین بادی در یک حلقه کنترل سخت افزار-نرم افزار و مطالعه جامع عملکرد و کنترل مجموعه نیروگاه” در سال ۱۳۹۸ شدند.