كسب مقام دانشجويان انجمن علمي نقشه برداري در مسابقات ملي ژئوليگ

كسب مقام دانشجويان انجمن علمي نقشه برداري در مسابقات ملي ژئوليگ

در هفتمين دوره مسابقات ملي ژئوليگ، تيم دانشجويان انجمن علمي نقشه برداري موفق به كسب مقام دوم شدند. اين مسابقات روز ۱۲ ارديبهشت ماه ۹۸ در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و با حضور تيم هاي دانشجويي از دانشگاههاي مختلف كشور  برگزار گرديد.

اعضاي تيم دانشجويان اين دانشكده را خانم نوشين پهلوان زاده و  زهرا سوري و محمدعلي همتي تحت سرپرستي آقاي دكتر  فرهاد حسينعلي تشكيل شده است. اين دانشكده براي اين دانشجويان و اساتيد سرپرست ارزوي موفقيت هاي بيشتر را دارد.

مسابقات ملي ژئوليگ هرساله توسط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار و شركت كنندگان از سراسر كشور در مقطع كارشناسي  در ۵ گرايش ژئودزي، نقشه برداري، سنجش از دور، فتوگرامتري و سيستم اطلاعات مكاني و در قالب گروه هاي ۳ نفره باهم رقابت ميكنند .

در هفتمين سال برگزاري اين مسابقه تيم هاي زيادي از دانشگاه هاي سراسر كشور از قبيل دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه زنجان، دانشكده سازمان نقشه برداري، دانشگاه آزاد تهران جنوب، دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه شهيد رجايي و نيز ديگر دانشگاههاي سراسر كشور در اين مسابقه شركت كردند .

اين مسابقه در دو مرحله برگزار مي گردد و  ۵ گروه كه بالاترين امتياز را كسب كردند به مرحله ي نهايي فينال صعود مي‌كنند. در اين دوره نيز همانند سال گذشته، تيم دانشجويي دانشگاه شهيد رجايي توانست به مرحله ي فينال راه يافته  و مقام دوم اين رقابت هاي دانشجويي را كسب نمايد.

.

1

2