دانشکده مهندسی عمران خبر داد

 

كسب عنوان مقاله برتر عضو هيات علمي دانشكده در همايش بين المللي در كشور مالزي

در چهاردهمين كنفرانس بين المللي  تكنولوژي بتن  كه مرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشكده مهندسي عمران دانشگاه ملي مالزي در كوالانپور برگزار گرديد، مقاله آقاي دكتر موسي مظلوم ، دانشيار گروه آموزشي سازه و زلزله با عنوان

”  The relationship between fracture toughness and compressive strength of self-compacting lightweight concert”

به عنوان بهترين مقاله و همچنين بهترين ارائه دهنده انتخاب گرديد و از طرف كميته علمي همايش مورد تقدير قرار گرفت. اين مقاله در بخش ” بتن هاي ويژه” ارائه گرديد و همراستا با زمينه تحقيقات آقاي دكتر موسي مظلوم مي باشد. دانشكده مهندسي عمران اين موفقيت را اين استاد عزيز و ديگر همكاران دانشكده تبريك عرض مي نمايد.

 

1

2

image