رديف عنوان همایش برگزار کننده تاریخ برگزاری وب سایت
۱ پنجمين همايش ملي آموزش
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و قطب علمي آموزش
۲۵ الي ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
۲ دومين سمينار سراسري آموزش و سلامت كودكان پيش از دبستان
دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي
۲۴ الي ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
۳ دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان شناسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس
۲۵ الي ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
۴ اولین همایش مجازی ره آوران آموزش
انجمن ره آوران آموزش دانش گستر
۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
۵ دومين همايش ملي مهارت آموزي و اشتغال در ايران
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
۳۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۲
۶ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
مجموعه ی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲ الي ۳ خرداد ماه ۱۳۹۲
۷ چهارمين همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
۱ الي ۲ خرداد ۱۳۹۲
۸ دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيام نور مركز مهاباد
۲۹خرداد ۱۳۹۲

بیست و پنج مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۳۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۸
داخلی: ۲۶۳۴
ceeducation@srttu.edu