ارتقأ جایگاه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه در رتبه بندی کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دکتر محمد شمس، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در تازه ترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بررسی نشریات علمی و پژوهشی کشور، نشریات علمی پژوهشی دانشگاه در مقایسه با سایر نشریات علمی کشور در جایگاه (رتبه)، چارک ۱ و چارک ۲ قرار گرفتند. که به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف نام مجله گروه ضریب تاثیر چارک
۱ Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) فنی و مهندسی ۰٫۲۳۳ Q1
۲ Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME) فنی و مهندسی ۰٫۱۷۶ Q2
۳ فناوری آموزش فنی و مهندسی ۰٫۱۴۳ Q2
۴ پژوهش های هستی شناختی علوم انسانی ۰٫۱ Q2
۵ معماری و شهرسازی پایدار  هنر و معماری ۰٫۱۵۴ Q2

دکتر شمس، با اعلام این خبر ،قرار گیری نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه در چارک اول و دوم  دربین نشریات کشور را که توام با ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده، موفقیت عملکرد این نشریات برشمرد  و ضمن تشگر از دست اندرکاران و اعضای هیإت تحریریه آنها افزود:تاکنون نشریه دانشکده مهندسی مکانیک، موفق به اخذ نمایه بین المللی Scopus نیز گردیده است، که این نکته در تاثیر گزاری مقالات و تولیدات علمی این مجله و نشر آن در سطح بین المللی بسیار موثر بوده است. و لذا سیاست این معاونت در بین المللی سازی و دریافت نمایه برای سایر مجلات دانشگاه می باشد. که برای این منظور اقدامات لازم از سال گذشته با جدیت بیشتری در دست اقدام است.

وی درخصوص سایر مجلات علمی دانشگاه نیز که تا کنون موفق به اخد رتبه نگردیدند، اذعان نمودند، دو نشریه دیگر در دانشکده های علوم ورزشی و مهندسی عمران درحال حاضر مشغول قعالیت هستند که مجوز انتشار آنها از وزرات ارشاد مدت هاست اخدگردیده و ضرورت دارد آنها نیز با تطبیق خود با استاندارد های وزارت علوم در این رتبه بندی قرار گیرند و این معاونت در سال جاری در خصوص ارتقأ آنها اهتمام وِیژه ای خواهد داشت، لکن مسیولین این دانشکده ها می بایست در مورد آنها تلاش بیشتری را اعمال نمایند.