قرار گرفتن دانشگاه شهید رجائی در بین ۴۵ دانشگاه برتر کشور و ۲۵۰۰ دانشگاه برتر جهان

بر اساس اعلام نتایج رتبه‌بندی بین المللی URAP (یورپ) ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ، ۴۵ دانشگاه ایرانی جزو ۲۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، که دانشگاه شهید رجایی یکی از آنهاست. به گزارش دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، گزارش نظام رتبه‌بندی یورپ (۲۰۱۹-۲۰۲۰) همچنین نشان می‌دهد، دانشگاه شهید رجائی جایگاه ۴۴ را در میان تمام دانشگاه های ایران کسب نموده است. بر این اساس، دانشگاه تهران با رتبه ۲۶۷ جهانی در جایگاه نخست ایران و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۴۱۳ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۷۶ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ملی قرار گرفته اند.

یورپ یکی از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های برتر جهان‌ را شناسایی و جایگاه آن‌ها را در برابر یکدیگر ارزیابی می‌کند. این رتبه بندی همه دانشگاه ها اعم از پزشکی و غیر پزشکی را شامل می شود. شمار مقاله‌ها، استنادها، انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی و همکاری جهانی، شش معیار کلیدی URAP برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است.

دکتر مجتبی قربانی، مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، قرار گیری نام دانشگاه را در بین ۴۵ موسسه آموزش عالی کشور، گامی بسیار مهم در اثبات توانمندی های دانشگاه در عرصه علم و فناوری بر شمرد.