قابل توجه کلیه دانشجویان

بدین وسیله به اطلاع می رساند که از تاریخ شنبه ۹۹/۰۲/۲۷ لغایت ۹۹/۰۳/۰۹ ارزشیابی اینترنتی گروههای درسی از طریق سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس portal.sru.ac.ir انجام خواهد شد. لذا توصیه می گردد در مهلت مقرر نسبت به ارزشیابی گروه های درسی اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است مهلت اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و الویت انتخاب واحد در نیم سال آینده به دانشجویانی داده می شود که در ارزشیابی شرکت کرده باشند