قابل توجه پذیرفته شدگان استخدامی سال ۹۵

به اطلاع می رساند آزمون جامع از چهار درس پودمان دوم شامل( آموزش کارآفرینی، نقش اجتماعی تربیتی معلم، پژوهش و توسعه حرفه ای، اصول و فنون مشاوره) بر اساس هماهنگی قبلی مورخ ۲۷/۱۱/۹۶ ساعت ۱۰ صبح در محل قطب های مربوط که دوره پودمان اول را در آن گذراند­ه اند برگزار می گردد  لازم به ذکر است قطب شهرستان های تهران  در محل دانشگاه شهید رجایی( لویزان- خ شهید شعبانلو) برگزار خواهد شد.

یادآوری می شود عدم شرکت در آزمون بدون دلیل موجه به منزله انصراف از ادامه فرایند استخدامی خواهد بود و برای افرادی که دوره های صلاحیت معلمی را با موفقیت به پایان نرسانده باشند گواهی صادر نخواهد شد.