آزمون استخدامی سال ۹۷

اصلاحیه:

به اطلاع می رساند انجام مصاحبه هنر آموزان خودرو (مرد) شهرستانهای استان تهران

صبح روز شنبه سوم شهریور انجام خواهد شد

*******************************************

برنامه زمانبندی برگزاری مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷