مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

قابل توجه مهارت_آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی ورودی سال۹۷

به اطلاع می رساند آزمون دروس عمومی پودمان اول مهارت آموزان ورودی سال ۹۷ شامل ۵ درس: روانشناسی یادگیری، اصول روش¬های یاددهی و یادگیری، اصول و فنون مشاوره، ارزشیابی یادگیری و فلسفه تعلیم و تربیت

در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ بهمن  ساعت ۱۰ صبح  در قطب اجرای آزمون مربوط  برگزار می گردد.

**************************************۸

قابل توجه مهارت آموزان بدو استخدامی آموزش و پرورش

درخصوص آزمون:

۱- تاریخ دقیق آزمون ۹۷/۱۱/۲۵ اعلام شده و این تاریخ قطعی و غیر قابل تغییر می باشد.

برای پذیرفته شدگان سال ۹۷ : ساعت شروع آزمون صبح ۹ الی ۱۱:۳۰

برای پذیرفته شدگان سال های قبل از ۹۷ (۹۴-۹۵-۹۶): ساعت شروع آزمون بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۶:۳۰

حضور یک ساعت قبل از آزمون در حوزه مربوطه الزامی است.

۲- مکان دقیق آزمون در قطب های تعیین شده می باشد.(قطب ها اعلام خواهند شد)

۳-آزمون پنج درس پودمان اول (فلسفه تعلیم و تربیت رسمی- ارزشیابی یادگیری- اصول و روش های یاددهی و یادگیری- اصول و فنون مشاوره-روانشناسی یادگیری) به صورت جامع و یکجا، حضوری، تستی و چهار گزینه ای خواهد بود.

۴- نمره قبولی آزمون برای هر درس ۱۲ از ۲۰ می باشد.(سوالات تستی این آزمون نمره منفی ندارد)