قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ۹۵

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۱۴۳۷۴/ ۲۱ مورخ ۹۳/۰۶/۰۳  و ابلاغیه شماره ۹۶۴۷۴ /۲۱ مورخ ۹۴/۰۵/۲۴  وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،  تغییرات اعمال شده در بند ۱ دستورالعمل پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد ۹۵ به پیوست اعلام می گردد.

فرم جدید شماره ۱ (مخصوص دانشجویان ۱۰ درصد برتر)