قابل توجه متقاضيان پذيرش دكتري مهر ۹۵ دانشگاه

حذف آزمون کتبی ۵ رشته ی دکتری با آزمون

با عنايت به نامه شماره ۸۹۷۹ مورخ ۹۵/۰۲/۲۱ سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي تعدادي ديگر از داوطلبان آزمون دكتري ۱۳۹۵ كه داراي حد نصاب پذيرش اين دانشگاه مي باشند و بررسي هاي تخصصي صورت گرفته در گروههاي آموزشي جهت برقراري عدالت آموزشي و امكان حضور كليه متقاضيان شركت در مرحله ارزيابي تخصصي دكتري ۹۵ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به اطلاع مي رساند كه فقط آزمون كتبي ۵ رشته از رشته محل هاي دكتري اين دانشگاه لغو مي گردد و پذيرش دانشجوي دكتري در اين رشته ها براساس جدول زير تنها از طريق انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبان خواهد بود.

رشته( گرايش) رديف
مهندسي برق(قدرت ،الكترونيك) ۱
مهندسي مكانيك(ساخت و توليد ،طراحي كاربردي زمينه مكانيك جامدات، طراحي كاربردي زمينه ديناميك ارتعاشات)، ) ۲
الهيات(فلسفه و كلام اسلامي) ۳

در خصوص بقيه رشته ها براساس اطلاعيه هاي قبلي آزمون كتبي و مصاحبه در زمان هاي مقرر برگزار خواهد گرديد.كه زمان ثبت نام در آزمون كتبي تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ تمديد مي گردد.

همچنين زمان هماهنگي با دانشكده ها و ارسال مدارك جهت شركت در مصاحبه در تاريخ هاي ذكر شده براساس جدول شماره ۱ اطلاعيه قبلي تا تاريخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ تمديد مي گردد.

فرم شماره ۱

فرم مخصوص معدل