قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان غیر دبیری

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانش آموختگان دوره روزانه غیر دبیری جهت ثبت درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان و دریافت دانشنامه به سامانه امور دانشجویان مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند

آدرس سامانه امور دانشجویان:(https://portal.saorg.ir)