قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت اخذ کارآموزی ترم تابستان به کارتابل خود مراجعه و در قسمت دانشجو- درخواست دانشجو- در خواست کارآموزی وارد شده و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که درخواست کارآموزی باید تا تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ در سیستم توسط دانشجو ثبت و ارسال شود.

توجه: بعد از ثبت درخواست کارآموزی مراتب را از طریق آدرس ایمیل mechanic@sru.ac.ir به اطلاع کارشناس مسئول محترم آموزش برسانید