فعالیت ها، دستاوردها و افتخارات دانشگاه شهید رجائی در حوزه آموزش در سال ۱۳۹۸

🔹تدوین شاخص های علمی صلاحیت معلمی دانشجویان رشته های مهندسی

🔹 کسب رتبه ممتاز و انتخاب دانشگاه شهید رجائی به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۳۹۷

🔹اجرای دوره صلاحیت حرفه ای هنرآموزان آزمون استخدامی

🔹برگزاری برخط و تولید محتوا با توجه به شرایط جاری کشور توسط سامانه آموزش الكترونيكی دانشگاه

🔹تولیدمحتوای دروس صلاحیت معلمی بر اساس سند تحول برای دانشجومعلمان

🔹برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی به صورت الکترونیکی و حضوری

🔹تهیه برنامه درسی و سرفصل کارگاه های مهارتی برای دانشجومعلمان بر اساس کتب نونگاشت

🔹ارتقای سطح تعامل آموزش و صنعت از طریق مدارس جوار دانشگاه و کارورزی

🔹دانش آموخته کردن بیش از ۳۵۰۰ دانشجومعلم در سال ۹۸ در عرصه آموزش فنی و حرفه ای به صورت دوره های چهارساله و یک ساله

🔹پیاده سازی و اجرای کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه مبتنی بر اساس سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

🔹تدوین سرفصل های دوره دیپلماسی مهارتی و مدیریت آموزشگاهی

🔹همکاری در تالیف کتب نونگاشت وزارت آموزش و پرورش