فعالیت ها، دستاوردها و افتخارات دانشكده علوم ورزشی درسال ١٣٩٨

دانشكده علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجائی در راستاي رشد و توسعه دانشگاه و انجام رسالت خود به عنوان يكي از پايگاه های علمی ورزشی كشور به ويژه در وزارت آموزش و پرورش در سال ١٣٩٨ علاوه بر انجام وظايف آموزشي خود در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا، فعالیت ها، دستاوردها و افتخاراتی به شرح زير داشته است:

🔹ايجاد اتاق فكر براي فعاليت های دانشكده علوم ورزشي براساس رسالت دانشكده به عنوان قطب علمي ورزشي كشور با حضور اساتيد دانشگاه های شهيد رجائي، تهران، خوارزمي و شهيد بهشتی

🔹امضای تفاهم نامه طرح دستيابي به وزن مطلوب و تناسب اندام دانش آموزان دارای اضافه وزن از سوی رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش و با محوريت دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجائی

🔹 تهيه و تدوين برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي هنرآموز ورزش برای هنرستان های تربيت بدني و فني

🔹اجراي پايش سلامت دانش آموزان شركت كننده در دوره آموزش تابستانی المپیادهای علمی در دانشگاه شهيد رجائی

🔹 كسب جايزه كتاب سال دانشگاه شهيد رجائی از سوی اعضا هيات علمی دانشكده علوم ورزشی

🔹 انجام طرح پژوهشی با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در راستای رفع معضل چاقی دانش آموزان

🔹جذب دو عضو هيات علمي و صدور حكم پيماني با مرتبه استاديار براي گروه هاي آموزشی رفتار حركتي و مديريت ورزشی

🔹برگزاری مراسم هفته پژوهش با حضور دكتر حميدی معاون محترم تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش

🔹برگزاری ١٢ كارگاه آموزشي در حيطه های فيزيولوژی ورزش، رفتار حركتی و مديريت ورزشی در هفته پژوهش

🔹ارتقاء يكي از اعضاء هیات علمی دانشكده به مرتبه دانشياری

🔹برگزاری كارگاه های آموزشی تغذيه، تمرين و تغيير عادات و سبك زندگی برای مديران و معلمان در استان های تهران، قزوين، مازندران، اردبيل و هرمزگان

🔹 برگزاري نشست علمي پيامدهای حقوقي در ورزش با حضور دكتر آقايی نيا استاد دانشگاه تهران

🔹تجهيز و تكميل آزمايشگاه حيوانات دانشكده علوم ورزشی

🔹 بازسازی و آماده سازی كتابخانه دانشكده علوم ورزشی با عنوان كافه كتاب

🔹تهيه محتوا و طراحي و توليد ٧ بروشور، ٣ پوستر، ٣ كليپ و يك فيلم آموزشی روش های موثر در كاهش وزن و افزايش آمادگي جسمانی

🔹عقد قرارداد با جامعه به تعداد ٨ پایان نامه كارشناسی ارشد

🔹بازسازی و تجهیز تعداد ٧ اتاق براي مدیران گروه ها و اعضای هيات علمی دانشكده

🔹تدوین کتاب تربیت بدنی عمومی و آماده سازي برای چاپ با همكاری انتشارات دانشگاه شهيد رجائی

🔹انجام مراحل اوليه ايجاد تفاهم نامه با مديركل محترم روابط بين الملل وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری كرسي آزاد انديشی و اجراي يك پژوهش ميداني با موضوع بررسي عوامل شيوع چاقي و اضافه وزن كودكان ايراني به سفارش دفتر يونيسف

🔹تهيه ٤ پروپوزال پژوهشي باتوجه به فراخوان نيازهای تحقيقاتی وزارت ورزش و جوانان و پيگيري روند تصويب آن ها

اميدواريم با تلاش روز افزون در جهت جهش توليدات آموزشی و پژوهشی در سال ١٣٩٩ بتوانيم شاهد رشد بيش از پيش دانشكده علوم ورزشی باشيم.