فعالیت علمی فرهنگی دانشکده

 

photo_2016-10-25_14-50-59

photo_2016-10-25_14-51-26

 

 

 

 

 

photo_2016-10-25_14-59-56

photo_2016-10-25_15-02-49

 

 

 

 

 

 

 

 

به همت انجمن علمی گروه علوم تربیتی بازدید از کاخ موزه سعد آباد و نمایشگاه عکس کودکان اوتیسم در موزه هنرهای زیبا در روز شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ برگزار گردید. دراین رویداد فرهنگی سرکارخانم دکتر حمیدی مشاور انجمن علمی علوم تربیتی، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره و نماینده فرهنگی دانشکده خانم هاشم زاده حضور داشتند.