فعالیت‌ها و اقدامات دانشکده مهندسی مکانیک در زمان شیوع ویروس کرونا

فعالیت‌ها و اقدامات دانشکده مهندسی مکانیک در زمان شیوع ویروس کرونا

دانشکده مهندسی مکانیک در روزهایی که کلاس های آموزشی دانشکده برگزار نمی شود همچنان فعال است. حضور کلیه همکاران دانشکده با رعایت کلیه اقدامات بهداشتی ادامه دارد. همکاران دانشکده در زمینه‌های مختلف همچون فارغ التحصیلی دانشجویان، کمک به اساتید جهت برگزاری کلاس های مجازی و… همچون روزهای عادی مشغول خدمت رسانی هستند.