فرا رسیدن سال نو مبارک

مدیریت نظارت و ارزیابی فرا رسیدن سال نو را تبرک عرض می نماید.

امید است که با همدلی و همزبانی کلیه اقشار ملت و مسئولین دولت

سالی پربار ، پربرکت ، متعالی و برازنده عملکرد آحاد مملکت داشته باشیم .

imagesCA4P45Z8