فراخوان گرنت پژوهشی «Bridging Grant»

پیرو مذاکرات انجام شده با دانشگاه ZHAW به عنوان Leading House همکاری با جنوب آسیا و ایران در کشور سوئیس، اولین دور فراخوان پذیرش پروپوزال‌های همکاری‌های پژوهشی مشترک ایران و سوئیس در قالب برنامه حمایتی Bridging Grant توسط دانشگاه ZHAW اعلام شده است. Bridging Grant به منظور حمایت از ادامه و توسعه همکاری‌های قبلی بین محققان و پژوهشگران دو کشور تعریف شده است و در واقع فرصتی را برای آنان فراهم می‌کند تا در ادامه همکاری‌ها، پروژه‌های بزرگ‌تری با حمایت مالی نهادهای حمایتی دیگر مانند SNSF، اتحادیه اروپا و… تعریف کنند. پیرو توافقات انجام شده با طرف سوئیسی، سقف حمایت از پروژه‌های مشترک برابر با ۲۵ هزار فرانک سوئیس خواهد بود که نیمی از این مبلغ معادل ۱۱,۲۵۰ فرانک سوئیس از جانب طرف سوئیسی و نیم دیگر از جانب دانشگاه‌های ایرانی که پروپوزال مشترک عضو هیئت علمی ایشان پذیرفته شده است تأمین خواهد شد.

https://iscoweb.iut.ac.ir/fa/node/590