فراخوان پیوستن شهرهای کشور به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو (۲۰۲۰)

موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو در فراخوان سال ۲۰۲۰ میلادی خود، از شهرهای کشورهای عضو این سازمان دعوت می‌کند تا با هدف ارتقای یادگیری مادام‌العمر وافزایش سطح آگاهی و دانش شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی و توسعه اقتصادی، به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بپیوندند.

شهرهای علاقه‌مند به عضویت در این شبکه می‌توانند درخواست خود را همراه با فرم تقاضای تکمیل شده حداکثر تا تاریخ ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۹، به کمیسیون ملی یونسکوارسال فرمایند.

فرم تقاضا و بروشور اطلاعاتی این برنامه از طریق کلیک بر روی اینجا قابل دسترسی است.