فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـری سال تحصيلی ۹۷-۹۶

فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـري – دانشگـاه تربيت دبيرشهيـد رجائي سال تحصيلي ۹۷-۹۶

 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي از بين دانش­ آموختگان  و دانشجويان نيم­سال آخر دوره كارشناسي­ ارشد در رشته ­هاي مندرج در جدول الف پيوست، براساس آيين­ نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­ هاي تحصيلي بالاتر ابلاغيه شماره ۶۷۲۷۲/ ۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸  و ۲۳۷۲۰۰/ ۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستورالعمل داخلی دانشگاه، در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۹۶ در دوره دكتري بدون آزمون، دانشجو مي پذيرد.

اطلاعيه  پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري ۹۶ و رشته­ هاي تحصيلي در مقطع دكتري

نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری

توصيه نامه

درخواست پذيرش  نهايي فرم شماره ۱

دستورالعمل پذيرش بدون آزمون دكتري ۹۶

فرم رزومه بدون آزمون دكتري

فرم شماره۲ دانشجويان سال آخر