فراخوان نظرسنجی شناسایی استاد مشاور فعال فرهنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبرداد:

فراخوان نظرسنجی شناسایی استاد مشاور فعال فرهنگی

  •  ویژه ی دبیران انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی و هنری، دینی اجتماعی
  •  مهلت شرکت در نظرسنجی, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ می باشد.
  • آدرس نظر سنجی در سامانه فراخوان می باشد. Farakhan.dmsrt.ir